150. výročí narození Jana Píchy

31.01.2023

V roce 2022 uplynulo 150 let od narození MUDr. Jana Píchy, očního lékaře, amatérského ornitologa a preparátora. Narodil se v roce 1872 (přesné datum není známo) v Českých Budějovicích a tamtéž zemřel 5. 1. 1930. Po studiích na českobudějovickém Jirsíkově gymnáziu vystudoval lékařství v Praze. Několik let strávil na pražské oční klinice a od roku 1901 působil jako oční lékař v Českých Budějovicích. Nebyl jen lékařem, ale také výborným amatérským ornitologem a znalcem přírody i vášnivým myslivcem. Pořídil velkou sbírku ptáků převážně jihočeského původu (110 druhů, 233 preparátů), která je dnes umístěna v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. Zaměřil se hlavně na dravé ptáky (23 druhů) a ptactvo žijící při vodách (80 druhů). Za zvláštní zmínku stojí kolekce samců jespáků bojovných ve svatebním šatu a včelojedů lesních, které se obě snaží podchytit druhovou variabilitu ve zbarvení. Hodnotu jeho sbírky bohužel snižuje chybějící dokumentace. Jen u malé části preparátů je známo místo ulovení, datace chybí zcela. Nevyužity navíc zůstaly i Píchovy bohaté zkušenosti a znalosti, neboť nebyl publikačně činný a ani nezanechal téměř žádné poznámky. Teprve posmrtně, v roce 1931, bylo ve Stráži myslivosti (přičiněním P. Cerhy) uveřejněno jeho nedokončené líčení "Za jespáky bojovnými (Machetes pugnax)".

Použitá literatura:

Baťa L. (1931): MUDr. Jan Pícha. - Jihočeský přehled 5(2): Věstník Vlastivědné společnosti
jihočeské 1(2): 12-13.
Sýkora L. & Mayer K. (1931): Sbírka ptáků MUDra. Jana Píchy. - Jihočeský přehled 5(2):
Věstník
Vlastivědné společnosti jihočeské 1(2): 13-16.
Záleský M. (1930): † Ornitholog MUDr. J. Pícha. - Věda přírodní 11: 213-214.

Autoři: Jan Hora & Václav Mikeš