Ptačí park - Zbudovská blata

Zbudovská blata tvoří louky v nivě Bezdrevského (Soudného) potoka, konktrétně mezi obcemi Zbudov, Zliv, Plástovice, Pištín a Sedlec. Zbudovská (dříve též Svobodná) blata jsou nejen dějiště knihy Karla Klostermanna Mlhy na Blatech a místo, kde podle legendy dal zbudovský rychtář Kubata svou hlavu za Blata. Tyto rozsáhlé, louky obklopené rybníky a blatskými vesnicemi jsou především známou ornitologickou lokalitou.

V minulosti šlo o podmáčenou půdu, která se využívala převážně jako pastviny. V druhé polovině 20. století byly meandry potoka narovnány a blata odvodněná systémem melioračních kanálů. Původní mokřiny tak byly vysušeny a s tím zmizela i většina hnízdících ptáků. Přesto se zde ale stále rádi zastavují alespoň během migrace. Jeden z nejvzácnějších českých bahňáků – břehouš černoocasý se zde dokonce pokouší, bohužel většinou neúspěšně, hnízdit. Je to ovšem jeho poslední známé hnízdiště v Česku. Společně s dalšími ptáky jej lákají výjimečně rozsáhlé luční plochy, které jen tak někde nenajde.

Nyní máme jedinečnou možnost původní blata obnovit. Po úspěchu s ptačím parkem Josefovské louky se Česká společnost ornitologická rozhodla tento koncept zopakovat na dalších slibných lokalitách. Z několika tipů navrhovaných zástupci JOK padla volba právě na Zbudovská blata.

První veřejná výzva ČSO k finanční podpoře vznikajícího ptačího parku přinesla více než 4,3 milionů Kč! Tyto peníze byly využity k prvnímu výkupu téměř 11 ha pozemků, které jsou od počátku srpna 2023 ve vlastnictví ČSO. Z toho se téměř 4 ha nachází přímo v zájmové oblasti nedaleko Přírodní rezervace Mokřiny u Vomáčků představující poslední zachované zbytky původních Blat. Zbytek je pak orná půda, která bude postupně směňována za luční pozemky nejlépe navazující na ty již vykoupené.

Hlavní snahou nyní bude postupný výkup a výměna okolních pozemků, aby vznikly větší plochy, na kterých bychom začali vytvářet tůně, strhávat drn a případně rušit podzemní melioraci. Do krajiny by se tak měla vrátit tolik potřebná voda a s ní i mokřadní ptáci, obojživelníci a další živočichové vázaní na mokřadní biotopy. Ve spolupráci s krajem a místními obcemi je také v plánu obnova původních přirozených meandrů zregulovaného Bezdrevského potoka. V budoucnu by pak vzniklé mokřiny mohly být udržovány pastvou velkých kopytníků stejně jako kdysi, kdy sedláci na podmáčených blatech běžně pásli.

V rámci JOK byla vytvořena pracovní skupina, která bude spolupracovat s ČSO na vlastním zřizování a fungování ptačího parku, přípravě naučných cedulí a organizování akcí pro veřejnost. Pracovní skupina se také bude podílet na spolupráci a budování dobrých vztahů s dalšími vlastníky půdy a hospodáři v okolí – místními zemědělci, obcemi, krajem.

Novým správcem ptačího parku je ornitolog Kryštof Chmel ( chmel@birdlife.cz , 723 757 768), který bude mít na starost plánovaný rozvoj parku, a na kterého se mohou členové obracet s případnými dotazy nebo nabídkami spolupráce.

Naším cílem je především vytvoření pravidelného hnízdiště pro velmi vzácné bahňáky břehouše černoocasé a kolihy velké (kolihy již několik let v Česku nehnízdí, ale opakovaně se na Zbudovských blatech vyskytují). Věříme, že ptačí park poskytne zázemí i mnoha dalším vzácným druhům, jako jsou čejky chocholaté, vodouši rudonozí, slavíci modráčci, kalousi pustovky, pisily čáponohé, tenkozobci opační a další.


Související články: