Knihovna

Jihočeský ornitologický klub disponuje vlastní knihovnou, sestávající z knih, časopisů, sborníků a v malé míře také audio a video nosičů. Kromě ornitologické literatury, která tvoří zásadní část fondu, jsou okrajově zastoupeny i jiné obory. Aktuální stav knihovního fondu je možné prohlédnout v níže připojených katalozích, zpracovaných formou tabulek. V případě zájmu o studium literatury z knihovny se obraťte na Václava Mikeše, zoologa Jihočeského muzea v Českých Budějovicích: e-mail: mikes@muzeumcb.cz; tel. +420 391 001 515. Členové JOK mají možnost jak absenčních, tak prezenčních zápůjček literatury. Veškeré výpůjčky jsou evidovány a stvrzovány podpisy. Knihovna se fyzicky nachází na detašovaném pracovišti Jihočeského muzea v ulici L. B. Schneidera 6 v Českých Budějovicích.


Poslední aktualizace katalogů: 5.3. 2023