Pták roku JOKu

Cílem každoroční kampaně Pták roku JOKu je mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území jihočeského kraje. Dalším cílem je zaktivizování členské základny JOK. Kampaň je určena pro členskou základnu a popř. další zájemce z řad příznivců JOK. První ročník se uskutečnil v roce 2020, tedy v 51. roce fungování klubu, kdy se cílovým druhem stala labuť velká. Tato kampaň je inspirována celorepublikovou kampaní Pták roku a regionálními akcemi Pobočkový pták roku, které organizují ČSO a pobočky v jiných krajích.