Webkamery

S blížícím se jarem začínají ptáci obsazovat svá pravidelná hnízdiště. Díky přenosům z webových kamer můžeme nahlédnout do soukromí několika ptačích párů v jižních Čechách. Zde vám přinášíme výběr odkazů na několika nejzajímavějších přenosů.

Přímo v Českých Budějovicích jsou umístěny dvě kamery s přímým přenosem průběhu hnízdění. O projektu živého pohledu do hnízda havranů v kolonii u Rabenštejnské věže jsme vás již informovali v samostatném článku. Samotné video i s průběžnými komentáři odborníka z Přírodovědecké fakulty můžete sledovat zde:

Druhá kamera je umístěna na komíně budějovické teplárny ve Vrátě u Českých Budějovic. Ve výšce 120 m zde byla v roce 2016 umístěna hliníková budka pro sokoly. Lokalita nabízí sokolům klid i dostatek potravy, takže budku brzy přijali a poprvé zahnízdili v roce 2019, kdy vyvedli tři mláďata. V loňském roce to byla dokonce mláďata čtyři. Jestli bude letošní hnízdní sezona pro sokoly stejně úspěšná, můžete sledovat zde:

Dlouhou historii má sledování hnízdění poštolek na balkóně Domova mládeže SOŠ BLATNÁ, které je pravidelně sledováno již od roku 2009. Přenos zajišťují zaměstnanci a žáci SOŠ Blatná. K hnízdění poštolkám slouží obyčejná kartonová krabice, která jim, soudě podle vysoké hnízdní úspěšnosti, velmi vyhovuje. Záběry z kamery a průběžné záznamy významných událostí na hnízdě, včetně informací o předchozích hnízděních, jsou k vidění zde:

Sledovat můžete také průběh hnízdění čápů na hřebenu střechy kostela v Dubném. On-line přenos ve spolupráci s Římskokatolickou farností probíhá od roku 2015 a naleznete jej přímo na stránkách obce Dubné:

Po dokončení projektu Regenerace stanovišť předmětů ochrany v Přírodní rezervaci Vrbenské rybníky byly na tři vybrané ostrovy umístěny webkamery, které usnadňují monitoring hnízdícího ptactva a umožňují odborníkům detailní prozorování chování ptáků. Pro veřejnost budou na stránce Životní prostředí Jihočeského kraje vysílat nepřetržitý živý přenos ze dvou kamer.

Doufejme, že brzy se počet on-line přenosů z hnízdišť i dalších zajímavých lokalit na území našeho kraje rozroste.

Hnízdění hendikepovaných čápů černých a čápů bílých v záchranné stanici živočichů Makov najdete pod následujícími odkazy:

Společnost Lesy města Písku instalovala v roce 2016 vedle lesovny v Píseckých horách ptačí budku s webkamerou. Budka má kameru ve stropní části, a tak je možné sledovat celou stavbu hnízda, snášení vajíček, líhnutí, krmení a péči o mláďata. Sýkorkám můžete nahlédnout přímo do obýváku zde: