Archiv článků

Po roce opět přišel čas odchytů a límcování hus velkých. V letošním roce (2023) nezačínaly odchyty na jihu Čech, ale ty přišly na řadu z organizačních důvodů až na samotném konci termínů odchytů. Na Českobudějovicku odchyt probíhal na dvou lokalitách o druhém víkendu v červnu. Celkem bylo odchyceno 29 jedinců, 24 hus bylo označeno límcem, 4 ex. pro...

Před devadesáti lety, 12. 8. 1933, se narodil Jan Zeman, člen ČSO od roku 1958 a jednatel Jihočeské pobočky ČSO od jejího vzniku v roce 1974 (v roce 1976 přejmenované na Jihočeský ornitologický klub) až do svého tragického skonu 15. 3. 1983. Mládí strávil v Bystřici u Benešova, kde jeho otec vlastnil cihelnu. Protože se předpokládalo, že Jan Zeman...

V sobotu 25. března 2023 jsem si vyjel s jihočeskými ornitology na Třeboňsko. Protože jsem se dlouho neviděl se svým ornitologickým kamarádem, Honzou Ševčíkem, který léta pracoval jako zoolog na Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, zavolal jsem mu a domluvil si telefonem setkání. "Ukážu vám orla východního, budu vás čekat v Majdaleně". To byla...

Zkoumat ptáky může ledaskdo, ale jeden typ výzkumů je unikátní. Dlouhé časové řady, z nichž můžeme usuzovat, kterých ptáků ubývá a kterých přibývá, nemůže sbírat žádná univerzita ani výzkumný ústav. Čtyřicetiletý nebo delší výzkumný grant žádná grantová agentura nevypíše, ostatně ty současné před čtyřiceti lety ani neexistovaly. Přesto Jednotný...

Na vrbenských rybnících byl v minulých dnech zaznamenán úhyn racků chechtavých. Jedná o podobnou situaci, jako v případě hromadných úhynů v Jihomoravském a Středočeském kraji, kde byl jako příčina potvrzen virus ptačí chřipky. Další případy jsou známy i z jiných evropských zemí. Proto jsme informovali jsme Státní veterinární správu, která se začala...

Ptáci mají křídla a dovedou se přemísťovat na velké vzdálenosti. To je předurčuje být modelovou skupinou pro sledování změn v přírodním prostředí. Jako všichni živočichové, potřebují ptáci bezpečné místo pro hnízdo a k tomu okolní území, které poskytne dostatek potravy pro rodičovský pár i jeho potomky – hnízdní teritorium. Pokud se podmínky v...

V roce 2022 proběhl odchyt hus v jižních Čechách v posledním květnovém víkendu celkem na třech lokalitách na Českobudějovicku. Celkem bylo označeno 19 hus velkých. Jeden jedinec byl označen límcem s vysílačem GPS GSM. I v roce 2022 se pokračovalo s rentgenováním dospělých hus. Ze čtyř hus byly u jedné v těle odhaleny broky.

Víte, o kolik stupňů dokážou sovy otočit hlavu nebo, která naše sova je nejohroženější? Odpovědi na tyto otázky a ještě mnoho dalšího o českých sovách se dozvíte v novém vzdělávacím videu, které připravila Zoo Hluboká ve spolupráci s Českou koalicí pro ochranu biodiverzity (CCBC) za podpory Ministerstva životního prostředí (Příspěvek zoologickým...

Polák velký je středně velká potápivá kachna. Pozorovat ho můžeme na vodních plochách, především rybnících. Ovšem čím dál méně. Z naší dříve nejpočetnější kachny se stal ohrožený druh. Za posledních třicet let jsme přišli o třetinu české populace poláků. Důvodem je intenzivní rybníkářství s nadměrnou rybí obsádkou, úbytek příbřežní vegetace a...

Před půl druhým stoletím, 24. ledna 1873, se narodil v obci Zamachy na Mladoboleslavsku Vácslav Josef Štěpán. Po absolvování gymnázia v Mladé Boleslavi studoval na Vyšší hospodářské škole v Roudnici nad Labem a od roku 1897 učil na rolnické škole v Českých Budějovicích. Významně se zasloužil o založení odborné rybářské školy ve Vodňanech a působil...

V roce 2022 uplynulo 150 let od narození MUDr. Jana Píchy, očního lékaře, amatérského ornitologa a preparátora. Narodil se v roce 1872 (přesné datum není známo) v Českých Budějovicích a tamtéž zemřel 5. 1. 1930. Po studiích na českobudějovickém Jirsíkově gymnáziu vystudoval lékařství v Praze. Několik let strávil na pražské oční klinice a od roku...

Členská schůze JOK se uskuteční 25. března 2023 v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Členové obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.

Po celý měsíc listopad, až do 5. prosince, je v Jihočeskému muzeu instalován exponát měsíce na téma "Chaluhy - nehnízdící hosté ze severu". Ze čtyřech druhů chaluh obývajících severní polokouli jsou vystaveny preparáty třech druhů: chaluhy pomořanské (Stercorarius pomarinus), ch. příživné (S. parasiticus) a ch. malé (S. longicaudus). Až na jeden...

Ptáci jsou atraktivní a lidmi oblíbenou skupinou živočichů. V důsledku civilizačního tlaku na přírodu jsou stejně jako ostatní živočichové i skupinou v mnoha směrech ohroženou. Ornitologové a ochránci přírody se snaží popularitu ptáků u veřejnosti využít k jejich ochraně, ale právě prostřednictvím obliby ptáků i k ochraně přírodního prostředí....

Dne 2. září 2022 uplynulo 70 let od smrti pedagoga, filologa a entomologa Leontina Bati. Leontin Baťa se narodil 16. listopadu 1885 v Moravanech u Pardubic, zemřel 2. září 1952 v Českých Budějovicích. Po studiích na Filozofické fakultě UK v Praze (obor francouzština a němčina) krátce učil na gymnáziu v Příbrami a poté až do odchodu do penze na...

První část mých vzpomínání na kroužkování ptáků na hnízdech se týkala stromových hnízd. Tato druhá část bude o kroužkování hnízd na komínech. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden stromový zážitek. Ten je spojen s naším běžným dravcem, kání lesní. Hnízdí nejčastěji v menších lesících v blízkosti polí. Právě na nich totiž hledá svou potravu -...

Na začátku lidského života je několik odlišných fází vývoje. První bych nazval Ležák, druhé Lezec a třetí Chodec. V dospělosti díky, civilizačním výdobytkům přibyly ještě dvě fáze - Sedák (u počítače) a Jezdec (díky přehršli různých dopravních prostředků). Po překonání dvou prvotních fází jsem se úspěšně stal Chodcem. Ale i když mé chození bylo...