Konference 2024

Ptáci a jejich prostředí
Konference Jihočeského ornitologického klubu, 11.-13.10. 2024, Blatná

Konference je určena všem zájemcům o jihočeskou ornitologii, výzkum a ochranu ptáků a jejich prostředí, a to z řad nadšených amatérů, profesionálů i laické veřejnosti.

Konference bude probíhat v prostorách SOŠ Blatná ve dnech 11.-13.10. 2024.V rámci konference proběhne také schůze ČSO. Těšit se můžete mimo jiné na přednášku o historii ornitologie na Blatensku, společenský večer či exkurzi po zajímavých ornitologických lokalitách v okolí Blatné.

Další informace a přihlašovací formulář pro účastníky konference budou zveřejněny na této stránce.


Předběžný program konference

pátek 

- od cca 13:00: odborný program
- přednášky o využití moderních metod v ornitologii 

- podvečer: plenární přednáška o historii ornitologie na Blatensku

- večerní program nebude organizován, předpokládáme přátelské setkávání účastníků v místních restauracích

sobota

- dopoledne: schůze ČSO, odborný program
- oběd- odpoledne: odborný program
- večer: společenský večer

neděle

dopoledne - odpoledne: exkurze

Přihláška + organizační pokyny

termín přihlášek: do 10. 9. 2024

termín pro zaslání abstraktů: do 10. 9. 2024 (prosíme o co nejvčasnější zaslání)

konferenční poplatek: 550 Kč (členové ČSO) / 700 Kč (nečlenové), pozn.: poplatek zahrnuje konferenční materiály, občerstvení o přestávkách ("coffebreak") a raut na společenském večeru, poplatek je nutno uhradit předem a nelze jej hradit na místě. Storno není po uplynutí termínu 30 dní před začátkem konference možné.

Konferenční výbor si vyhrazuje právo ukončit možnost přihlašování dříve než v uvedený termín, a to po zaplnění kapacity sálu.

pokyny pro prezentující:

- abstrakty zasílejte na e-mail cso.jok@gmail.com ve formátu MS Word .docx, popř. .doc; uveďte název příspěvku, typ příspěvku (přednáška/poster), autora/y a pracoviště/afiliaci autorů; délka abstraktu je omezena rozsahem od min. 1/4 normostrany po max. 2 normostrany vč. případných obrázků a tabulek; pro potřeby sborníku bude text pouze upraven do jednotné formy, samotný obsah abstraktu nebude nijak editován a odpovídá za něj autor. 

- rozsah příspěvku: přednáška 15+5 min (sobotní program), pro páteční program bude rozsah určen individuálně dle potřeby a domluvy s autory; rozměry posteru dle běžně používaných formátů

Upozornění: konferenční výbor si vyhrazuje právo přeřadit dle potřeby a kapacity přihlášené přednášky do sekce postery.


Partneři a sponzoři konference


Kontakty

Konferenční výbor: cso.jok@gmail.com


Konferenční výbor JOK