Konference 2024

Ptáci a jejich prostředí
Konference Jihočeského ornitologického klubu, 11.-13.10. 2024, Blatná

Konference je určena všem zájemcům o jihočeskou ornitologii, výzkum a ochranu ptáků a jejich prostředí, a to z řad nadšených amatérů, profesionálů i laické veřejnosti.

Konference bude probíhat v prostorách SOŠ Blatná ve dnech 11.-13.10. 2024.V rámci konference proběhne také schůze ČSO. Těšit se můžete mimo jiné na přednášku o historii ornitologie na Blatensku, společenský večer či exkurzi po zajímavých ornitologických lokalitách v okolí Blatné.

Další informace a přihlašovací formulář pro účastníky konference budou zveřejněny na této stránce.

Konferenční výbor JOK