Členství

Členem Jihočeského ornitologického klubu (JOK) se může stát každý zájemce o ornitologii, pozorování ptactva, jeho poznávání, výzkum a ochranu, přičemž roli nehraje míra znalostí a vzdělání, ale především zájem o tato témata a nové znalosti.

Členství v JOK přináší svým členům především informovanost o tom, co se v jihočeské ornitologii odehrává a možnost se na tomto dění podílet. Nenahraditelné jsou především osobní kontakty mezi ornitology a výměna zkušeností a informací mezi nimi. Zejména na členských schůzích, které se konají dvakrát ročně (na jaře a na podzim), prezentují členové poznatky ze svých pozorování, seznamují se s výsledky ornitologických výzkumů a aktualitami na poli ochrany ptactva. Významnější výsledky badatelské činnosti členů klubu pak bývají v několikaletých intervalech prezentovány na jihočeských ornitologických konferencích a publikovány ve zvláštních sbornících a odborných časopisech. Začínající ornitologové pak nepochybně využijí možnosti terénních exkurzí vedených zkušenými členy i možnost přístupu k odborné literatuře v knihovně klubu. Od členů pak klub očekává, že se podle svých možností a schopností zapojí do některé z aktivit klubu. Základní "povinností" je sběr faunistických údajů, tj. vkládání svých pozorování do veřejně přístupných databází.


Výhody členství:

  • Možnost zapojit se do výzkumných aktivit klubu
  • Možnost prezentovat své výsledky na schůzích a konferencích
  • Informace o činnosti klubu, akcích a novinkách v podobě informačních e-mailů
  • 2x ročně členská schůze
  • 1x měsíčně setkání členů a příznivců klubu
  • Vycházky pro členy klubu a veřejnost
  • Možnost účastnit se akcí pořádaných spřátelenými spolky v zahraničí
  • Zdarma PDF článků
  • Zajímavá a významná ornitologická pozorování Kontakty na kolegy působící v JČ a výměna informací

Jak se stát členem:

Jihočeský ornitologický klub je pobočkou České společnosti ornitologické (ČSO) působící na území jižních Čech.Členové klubu jsou členy ČSO, přičemž v klubu se již žádný členský příspěvek neplatí. Zájemci o členství v ČSO a Jihočeském ornitologickém klubu se mohou přihlásit přes webové stránky ČSO a v přihlášce vyplnit i přihlášku do JOK, respektive tak učinit na svém "členském profilu ČSO". Po přihlášení (jméno a heslo je stejné jako přihlašování do Avif) je nutné vybrat položku "Jihočeský ornitologický klub" v nabídce "Pobočka" v sekci "Domovská pobočka a pracovní skupina" (skupinu není nutné vybírat) a dále kliknout na tlačítko "uložit". Dále jsou členy JOK další osoby, které nejsou členy ČSO, ale byly členy JOK před změnami stanov ČSO a JOK, která pravidla členství upravují, tedy před rokem 2016.