Festival ptactva v ptačím parku Zbudovská blata

12.10.2023

V neděli 1.10.2023 proběhla první veřejná akce v nově vzniklém ptačím parku Zbudovská blata. Jednalo se o první ročník evropského festivalu ptactva na této lokalitě, kterého se zúčastnilo 59 zvídavých návštěvníků.

Festival jsme zahájili v půl desáté ráno jihozápadním směrem od obce Mydlovary, na místě s dobrým příjezdem a výhledem na Zbudovská blata. Proslavené mlhy na blatech nezklamaly a první příchozí návštěvníci se postupně vynořovali z bílé deky, která na blatech od rozednění ležela. Blata k nám ale byla milosrdná a současně se zahájením festivalu se opar rozestoupil. Měli jsme tak hned na začátku možnost pozorovat řadu zajímavých druhů ptáků, např. ťuhýka šedého, krahujce obecného nebo hejno husí velkých. Návštěvníci měli možnost si detailně prohlédnout další řadu ptačích druhů již krátce po zahájení díky spolupráci s místní skupinou kroužkovatelů. Teplý podzim pozdržel na tahu rákosníka obecného, rákosníka proužkovaného nebo pěnici pokřovní. Měli jsme možnost porovnat naše nejmenší druhy ptáků: králíčka obecného, střízlíka obecného a budníčka menšího. Svými zářivými barvami nás potěšil i ledňáček říční.

Poté jsme přešli přímo na Zbudovská blata do míst, kde se nachází díky obrovské podpoře ze strany veřejnosti první vykoupené pozemky České společnosti ornitologické. Zde se hovořilo o budoucích plánech nově vznikajícího ptačího parku, a to zejména o způsobech managementu, jakými můžeme přilákat zpět na blata cílové druhy: břehouše černoocasého a kolihu velkou. Na Zbudovských blatech došlo v minulém století k melioračním zásahům a voda se z luk na většině míst vytratila. Pokud se na našich pozemcích podaří vrátit vodu na louky v podobě mělkých tůní a zamokřených pásů je veliká šance, že budou blata opět atraktivní pro tyto druhy. Boj s časem nastává zejména v případě břehoušů. Poslední páry, v měřítku celé České republiky, se pokouší hnízdit v blízkém okolí zbudovských blat a jejich trend početnosti je výrazně klesající. Kolihy velké v oblasti nehnízdí už od 70. let minulého století. Záhy se ale ukázalo, že o blata jeví kolihy stále zájem. Zrovna při jejich představování, jsme mezi volavkami popelavými zpozorovali osm kolih velkých, které se procházeli a hledali potravu v nedaleké vzdálenosti od našeho stanoviště.

Následně jsme se přesunuli k navazující přírodní rezervaci Mokřiny u Vomáčků a představili si ptačí obyvatele zdejších rozsáhlých terestrických rákosin, mezi které patří slavík modráček středoevropský, strnad rákosní, rákosník proužkovaný či cvrčilka slavíková. Přímo v průběhu ukázky odchytu ptáků do ornitologických sítí v přilehlém porostu vlétl do sítě strakapoud velký. Představoval poslední pozorovaný druh ptáka v rámci festivalu. Celkem jsme se měli možnost společně seznámit s 35 ptačími druhy, z toho 15 druhů si bylo možné prohlédnout z ruky kroužkovatele.

Děkujeme místnímu spolku kroužkovatelů a jihočeskému ornitologickému klubu za pomoc při organizaci. Jsme moc vděční za velký zájem a podporu ze strany veřejnosti. I díky ní počítáme do budoucna s dalšími ročníky festivalu ptactva či vítáním ptačího zpěvu zde v ptačím parku Zbudovská blata.