150. výročí narození Vácslava * Josefa Štěpána

07.02.2023

Před půl druhým stoletím, 24. ledna 1873, se narodil v obci Zamachy na Mladoboleslavsku Vácslav Josef Štěpán. Po absolvování gymnázia v Mladé Boleslavi studoval na Vyšší hospodářské škole v Roudnici nad Labem a od roku 1897 učil na rolnické škole v Českých Budějovicích. Významně se zasloužil o založení odborné rybářské školy ve Vodňanech a působil jako její první ředitel od roku 1920 až do odchodu do důchodu v roce 1934. Zemřel 5. ledna 1941 v Českých Budějovicích. I když jeho hlavním zaměřením bylo rybníkářství, hydrobiologie a ichtyologie, věnoval se za svého působení ve Vodňanech, i později v důchodu, také broukům a ptákům. V Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích je uložena jeho sbírka čítající necelých 25 000 kusů brouků. Jeho zásluhou vznikla a byla doplňována sbírka preparátů ptáků na vodňanské rybářské škole. V různých tehdejších periodicích, hlavně v Přírodě a mysliveckých časopisech, publikoval sdělení o výskytu a životě ptáků v jižních Čechách. Přehled jeho publikační činnosti zájemci naleznou na Českých přírodovědných bibliotékách (www.biblioteka.cz).

Použitá literatura:

Dyk V. (1941): Památce ornithologa V. J. Štěpána. - Sylvia 6(2): 32
Dyk V. (1942): V. J. Štěpán, zasloužilý vlastivědný pracovník. - Věda přírodní 22: 255-256.
Dyk V. & Štědronský E. (1973): 100 let od narození V. J. Štěpána. - Vesmír 52: 186.
Dyk V. & Štědronský E. (1974): V. J. Štěpán, novodobý vlastivědný pracovník. - Živa 22(2): 61.

* V některých zdrojích je dotyčný uváděn jako "Vácslav", jinde jako "Václav". Jde o dvě podoby jednoho jména, přičemž "Vácslav" představuje původnější variantu, ze které zjednodušením hláskové skupiny -cs- vznikla většinová forma "Václav".

Autoři: Jan Hora & Václav Mikeš