60. výročí úmrtí preparátora Aloise Mrázka

25.09.2020

22. září 2020 uplynulo šedesát let od úmrtí jihočeského ornitologa a preparátora Aloise Mrázka. Alois Mrázek se narodil 14. června 1897 v Českém Krumlově a jeho profesí bylo zámečnictví se zaměřením na výrobu vah. Stejně jako jeho starší bratr Jindřich, který byl později preparátorem v Moravském muzeu v Brně, se i on u svého otce vyučil preparaci živočichů. Po vzoru tehdejších současníků-ornitologů Alfreda Hořice a Jana Píchy začal po I. světové válce budovat sbírku preparátů ptáků. Budování sbírky se věnoval plných 40 let, zpočátku se soustředil pouze na vzácnější druhy, ale později systematicky dokumentoval veškerou jihočeskou avifaunu. Alois Mrázek preparoval pouze pro svoji sbírku, nikdy ne na zakázku, zbraň měl taktéž pouze pro účely budování sbírky. Každý nově získaný kus před preparací pečlivě proměřoval a velké úsilí věnoval i samotné preparaci. Provedení Mrázkových preparátů ukazuje na velký výtvarný talent a velkou preciznost zhotovitele. Oblíbenými ptáky Aloise Mrázka byli bahňáci a dravci. Je příznačné, že mozková mrtvice, která byla příčinou jeho smrti, ho postihla ve Vlhlavech, tedy na jeho oblíbeném místě lovu ptáků pro sbírku. Sbírka ptáků se ještě za života jejího tvůrce dostala do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, celkově se v ní v té době nacházelo přes 600 kusů ptáků ve 252 druzích. V současnosti mohou návštěvníci vidět 70 preparátů z Mrázkovy sbírky v nové přírodovědné expozici Jihočeského muzea, dalších 8 preparátů je pak přechodně vystaveno v rámci exponátu měsíce září.