Chaluhy – exponát měsíce listopadu v Jihočeském muzeu

07.11.2022

Po celý měsíc listopad, až do 5. prosince, je v Jihočeskému muzeu instalován exponát měsíce na téma "Chaluhy - nehnízdící hosté ze severu". Ze čtyřech druhů chaluh obývajících severní polokouli jsou vystaveny preparáty třech druhů: chaluhy pomořanské (Stercorarius pomarinus), ch. příživné (S. parasiticus) a ch. malé (S. longicaudus). Až na jeden preparát, pocházející z Karlovarského kraje, mají všichni vystavení ptáci původ v jižních Čechách. Chaluhu velkou (Stercorarius skua), která v muzejní sbírce zastoupena není, můžete zhlédnout alespoň na připojeném snímku.