Dlouhodobé sčítání ptáků má smysl – a bez dobrovolných spolupracovníků se neobejde

12.04.2023

Zkoumat ptáky může ledaskdo, ale jeden typ výzkumů je unikátní. Dlouhé časové řady, z nichž můžeme usuzovat, kterých ptáků ubývá a kterých přibývá, nemůže sbírat žádná univerzita ani výzkumný ústav. Čtyřicetiletý nebo delší výzkumný grant žádná grantová agentura nevypíše, ostatně ty současné před čtyřiceti lety ani neexistovaly. Přesto Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) sbírá data už od roku 1982, tedy víc než oněch čtyřicet let. Přesněji řečeno, sbírají je dobrovolní spolupracovníci, kterých se za tu dobu vystřídalo už několik generací. Právě díky nim víme, že nejrychleji ubývají ptáci zemědělské krajiny i že každým rokem roste vliv změny klimatu na ptačí populace.

O aktuálních výsledcích založených na datech z dlouhodobého monitoringu si můžeme přečíst zde nebo zde. Nemusí ale vždycky jít o vědecké články. Sčítání ptáků nám pomáhá udělat si obrázek i v případě zdánlivě jasných věcí, jako je úbytek kosů následkem šíření viru usutu (více informací) nebo se jen podívat, jak na tom je ten či onen druh v Česku nebo v celé Evropě.

Nic z toho by nebylo možné bez každoročního zapojení desítek dobrovolných spolupracovníků. Dlouhodobá sčítání můžeme považovat za vrchol amatérské ornitologie, protože jeho předpokladem je dokonalá znalost určování všech druhů ptáků, kteří se běžně vyskytují v oblasti našeho zájmu, a současně jde o typ výzkumu, který nemůže dělat nikdo jiný než amatérští ornitologové.

Vzhledem k technologickému pokroku i k posunu nároků na takovýto sběr dat již JPSP nové zájemce nepřijímá a od roku 2018 je nahrazen Liniovým sčítáním druhů (LSD).

Je LSD pro mne?

… poznáte, když odpovíte na následující čtyři otázky:

  • Zvládám bezpečně určovat všechny běžné ptačí druhy vyskytující se v okolí, včetně jejich zpěvu?

  • Dokážu si pro LSD vyčlenit dvě rána od poloviny dubna do začátku června?

  • Dokážu dodržovat závaznou metodiku vědeckého výzkumu?

  • Zvládnu ve vylosovaném čtverci sčítat alespoň dva následující roky?

Čtyřikrát ano znamená, že jste vhodný spolupracovník/spolupracovnice. Jen na vašem rozhodnutí záleží, zda dlouhodobé trendy vývoje ptačích populací budou zohledňovat i situaci ve vašem okolí.

Jak začít s LSD?

… je podrobně popsáno na zde webové stránce. Základem je podrobné seznámení s metodikou a instalace potřebného softwaru do tabletu či mobilního telefonu. Od jara 2023 není sčítání omezeno jen na zařízení s Androidem, nová aplikace je dostupná i pro iOS (zatím v testovací verzi – zájemci, napište si o link na lsd@birds.cz).

Před vlastním sčítáním pomůže pročíst i často kladené dotazy a vyzkoušet LSD na nečisto.

Prioritní oblasti v jižních Čechách

Jihočeský kraj patří počtem sčítaných čtverců k těm lépe obsazeným, rozmístění sčítaných čtverců je ale nevyrovnané. K na první pohled dobrému obrázku silně přispívá i nejpilnější spolupracovník vůbec, Michael Strnad, který sčítá v okolí svého bydliště 10 čtverců. Řada míst kraje ale takové štěstí nemá a alespoň jeden či dva sčítané čtverce by si zasloužila. Jak je vidět z mapy, jedná se především o celý jihovýchod kraje (Třeboňsko, Jindřichohradecko, Novobystřicko, Novohradské hory), dále o jeho severní okraj na pomezí s krajem Středočeským (oblast zhruba vymezenou městy Tábor – Písek – Blatná – Příbram – Votice) a překvapivě nedostatečně pokrytou Šumavu, včetně vrcholových partií. Spolupracovníkům, kteří by si vylosovali čtverce v místech s omezeným vstupem, pomůžeme se získáním povolení.

Těšíme se, že vás brzy přivítáme mezi spolupracovníky LSD!