Jarní členská schůze

19.01.2023

Členská schůze JOK se uskuteční 25. března 2023 v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Členové obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.