Nedožité devadesátiny Jana Zemana

07.08.2023

Před devadesáti lety, 12. 8. 1933, se narodil Jan Zeman, člen ČSO od roku 1958 a jednatel Jihočeské pobočky ČSO od jejího vzniku v roce 1974 (v roce 1976 přejmenované na Jihočeský ornitologický klub) až do svého tragického skonu 15. 3. 1983. Mládí strávil v Bystřici u Benešova, kde jeho otec vlastnil cihelnu. Protože se předpokládalo, že Jan Zeman po otci cihelnu převezme, vystudoval stavební průmyslovku. K převzetí však nedošlo, protože cihelna byla znárodněna a posléze i zrušena.

Spolu s Janem Hanzákem a dalšími ornitology z Benešovska podnikal exkurze do okolí a také do jižních Čech na rybníky Velký a Malý Tisý v době, kdy tam ještě nestála terénní stanice. Při jedné z exkurzí na Velký Tisý a okolní rybníky v roce 1947 tábořili s J. Hanzákem a V. Podhorským v červenci po čtrnáct dní na Osikovém ostrově. Už jako třináctiletý byl v roce 1946 spoluautorem článku "O několika ptácích v okolí Bystřice u Benešova r. 1946" v Sylvii. Tamtéž v roce 1951 uveřejnil svůj první článek o jihočeských ptácích "Poznámky z třeboňských rybníků roku 1950" o hnízdění volavky červené na Velkém Tisém a motáka pochopa na Služebném rybníku u Lomnice nad Lužnicí.

Po přesídlení do Českých Budějovic, kde pracoval jako investiční technik na ředitelství Jihočeských cihelen, zpočátku pokračoval v návštěvách Velkého Tisého, avšak stále více se věnoval rybníkům na Českobudějovicku, z nichž si oblíbil zejména Dehtář.

Jan Zeman byl hlavním tahounem bohaté činnosti Jihočeské pobočky, resp. Jihočeského ornitologického klubu. Díky jeho výborným organizačním schopnostem patřil Jihočeský kraj k nejlépe pokrytým regionům při prvním celostátní mapování hnízdního rozšíření ptáků v letech 1973–1977. Významně se zasloužil o vydání prvních ornitologických sborníků pobočky: Příspěvky k ornitologickému průzkumu jižních Čech (1974), Sborník ornitologických prací z jižních Čech (1978), Sborník příspěvků k ornitologickému výzkumu Jihočeského kraje (1982). Je autorem či spoluautorem 11 článků a zpráv o ptácích jižních Čech.

Autoři: Jan Hora & Pavel Theiner

Použitá literatura

Bürger P. 1984: Za Janem Zemanem. Zprávy ČSO 26: 50–51.

Pykal J. 2019: Padesát let činnosti Jihočeského ornitologického klubu. In: Kubelka V. et al.: Sborník abstraktů z 6. jihočeské ornitologické konference, Jihočeský ornitologický klub, České Budějovice, pp. 11–14.