Prostorová aktivita jihočeských čejek chocholatých

04.02.2024
Pohnízdní aktivita čejky na Českobudějovicku v období od 1.–30. 6. 2023.
Pohnízdní aktivita čejky na Českobudějovicku v období od 1.–30. 6. 2023.

V rámci činnosti skupiny pro výzkum a ochranu bahňáků (SVOB), ve spolupráci s Jihočeským krajem a Přírodovědeckou fakultou Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, jsme v roce 2023 označili 6 čejek chocholatých (Vanellus vanellus) GPS-GSM vysílačkami na českobudějovických hnízdištích.

Zajímá nás zejména jak čejky využívají agro-enviromentální plochy, které pro čejku chocholatou na Českobudějovicku existují, ale záběr našeho výzkumu je mnohem širší: kde získávají potravu čejky hnízdící na agro-envi plochách, zvládají jí získat přímo na orné půdě, nebo potřebují v dosahu vhodné trvalé travní porosty? Zůstávají rodinky s kuřaty na agro-envi plochách nebo je opouští? Je hnízdní produktivita na českobudějovických agro-envi plochách dostatečná pro udržení a růst populace čejky chocholaté? Kde tráví mimohnízdní období naše čejky a jak moc jsou v ohrožení lovem, či jinými faktory? Vracejí se čejky hnízdící na agro-envi plochách na stejná místa v následujícím roce více než by odpovídalo průměrné fidelitě – návratnosti na předešlá hnízdiště?

Sledování kompletního ročního cyklu (hnízdní úspěšnost, využívání jednotlivých biotopů, přesuny rodinek s mláďaty, stejně jako pohnízdní přesuny a migrační strategie, přežívání dospělců a návratnost na předchozí místa hnízdění) je zásadní pro lepší porozumění populační dynamiky jihočeských čejek chocholatých stejně jako pro zjištění, zdali je aktuální dotační titul pro ochranu čejky chocholaté na orné půdě opravdu správně nastaven a v případě potřeby zajistit jeho vylepšení.

Naše podrobné sledování jihočeských čejek chocholatých bude pokračovat i nadále. Aktuálně naše českobudějovické čejky zimují ve Francii, Španělsku či Portugalsku. Následující obrázky přinášejí ochutnávku prvních velmi zajímavých výsledků.

Text a fotografie: Vojtěch Kubelka

Odchycená samice čejky chocholaté s připevněnou vysílačkou před vypuštěním.
Odchycená samice čejky chocholaté s připevněnou vysílačkou před vypuštěním.
Hnízdo čejky chocholaté zachráněné před zničením zemědělskou technikou během přípravy pole.
Hnízdo čejky chocholaté zachráněné před zničením zemědělskou technikou během přípravy pole.
Jeden konkrétní den (28. 5. 2023) čejky na hnízdě (největší koncentrace bodů v jižní části mapy přesunů ptáka s hledáním potravy na přilehlém pruhu agro-envi.
Jeden konkrétní den (28. 5. 2023) čejky na hnízdě (největší koncentrace bodů v jižní části mapy přesunů ptáka s hledáním potravy na přilehlém pruhu agro-envi.
Letní prostorová aktivita další čejky ve dnech 12. 7. – 10. 8. 2023 s nejčastěji využívanými lokalitami: sádky u Čejkovic, pastviny v okolí, stejně jako agro-envi plocha západně od Nových Dvorů.
Letní prostorová aktivita další čejky ve dnech 12. 7. – 10. 8. 2023 s nejčastěji využívanými lokalitami: sádky u Čejkovic, pastviny v okolí, stejně jako agro-envi plocha západně od Nových Dvorů.
Měsíční aktivita další čejky na Českobudějovicku v období 9. 8. – 5. 9. 2023, s nejčastějším výskytem okolo rybníka Volešek.
Měsíční aktivita další čejky na Českobudějovicku v období 9. 8. – 5. 9. 2023, s nejčastějším výskytem okolo rybníka Volešek.
Pozdně podzimní aktivita označené čejky na českobudějovicku (10. 10. – 8. 11. 2023), kdy společně s menší skupinkou čejek využívala zejména upuštěný Mlýnský rybník u Čejkovic a několik polí západně od vesnice Branišov.
Pozdně podzimní aktivita označené čejky na českobudějovicku (10. 10. – 8. 11. 2023), kdy společně s menší skupinkou čejek využívala zejména upuštěný Mlýnský rybník u Čejkovic a několik polí západně od vesnice Branišov.
Zjednodušený záznam migrace českobudějovické čejky do Portugalska, kde aktuálně zimuje.
Zjednodušený záznam migrace českobudějovické čejky do Portugalska, kde aktuálně zimuje.