Tisková zpráva JOK k nálezu tetřívka obecného na lokalitě Kovářov u vodního díla Lipno

03.12.2023

V průběhu listopadu 2023 byla na sociálních sítích zveřejněna fotografie tetřívka obecného z lokality Kovářov na břehu vodního díla Lipno. Tato fotografie byla zaslána i příslušným orgánům ochrany přírody, Jihočeskému ornitologickému klubu (JOK), České společnosti ornitologické a pravděpodobně i dalším společnostem a spolkům. Na první pohled se skutečně zdá, že na snímku je zachycen samec tetřívka obecného ve vysoké trávě. Fotografie stažené ze sociálních sítí a zaslané jejich autorkou byly podrobeny bližšímu zkoumání, které uskutečnili zástupci JOK spolu s odborníky na tento druh a muzejními zoology. Na základě tohoto zkoumání docházíme k závěru, že na fotografiích není živý exemplář, ale dermoplastický preparát (vycpanina). Ačkoli JOK považuje záměr výstavby v lokalitě Kovářov za krajně problematický, je znepokojen situací, která nastala zveřejněním falešného fotografického dokladu. JOK dbá zásady, že proti negativním záměrům na přírodu a krajinu je nutné postupovat vždy jen zákonnými prostředky, korektními argumenty a nikoli lží. JOK proto prohlašuje, že uvedené fotografie nevypovídají nic o výskytu tetřívka v předmětné lokalitě, protože se zjevně jedná o fotografie naaranžované vycpaniny. Pro zjištění skutečného výskytu tetřívka, nebo dalších zvláště chráněných druhů živočichů a posouzení vlivu zamýšlených staveb na něj by bylo nutno provést kvalitní výzkum odbornými pracovníky.