Pozvánka a program

Jihočeský ornitologický klub ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Jihočeské univerzity vás zvou na

Šestou jihočeskou ornitologickou konferenci

Konference k 50. výročí založení Jihočeského ornitologického klubu (JOK), pobočky České společnosti ornitologické (ČSO)

Termín konání: 27. - 29. 9. 2019 (pátek - neděle)

Místo konání: České Budějovice, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity

V rámci konference se můžete těšit na řadu zajímavých přednášek nejen z jižních Čech, podzimní členskou schůzi ČSO, diskuzní panel, workshop o akustickém mapování a monitoringu ptáků, terénní exkurzi, společenský večer a další doprovodný program.

Registrace účasti: 30. 4. - 15. 7. 2019

Konferenční poplatek (snížený do 15. 7.): člen ČSO, JOK, zaměstnanec nebo student PřF JU (380 Kč) NE-člen ČSO ani JOK (450 Kč), společenský večer: 450 Kč, Bankovní spojení: 4200005832/7940

Pozdní registrace účasti (se zvýšeným konferenčním poplatkem a bez možnosti přihlášení příspěvku): 15.7. - 15.8. 2019

Registrace přednášek a posterů*: 30. 4. - 15. 7. 2019

Pozdní registrace posterů: 15. 7. - 15. 8. 2019

V průběhu registrace vyplní prezentující abstrakt svého příspěvku. Jeho maximální délka je 2000 znaků včetně mezer.

* Konferenční výbor si vyhrazuje právo dle svého uvážení přeřadit některé přednášky do plakátového sdělení (posteru).

Pokud si přejete již v předstihu konzultovat téma své přednášky (posteru), nebo chcete navrhnout vhodného přednášejícího, neváhejte se obrátit na konferenční výbor (cso.jok@gmail.com). Přednášky nebo postery nejsou limitovány vazbou k jižním Čechám, naopak podporujeme ornitology z celé České republiky, aby se s námi přijeli podělit o své zajímavé poznatky.

Předběžný program:

Pátek 27. 9. 2019 (po obědě) - workshop, zahájení konference, první přednášky, společné posezení

Sobota 28. 9. 2019 - Schůze ČSO, konference, diskuzní panel, společenský večer

Neděle 29. 9. 2019 - konferenční program, exkurze (podle množství přednášek buď dopoledne, nebo brzké odpoledne)

Během konference bude probíhat fotografická soutěž "Ptáci v jižních Čechách - druhy vyskytující se v jižních Čechách, jejich výzkum a ochrana"

Plenární řečníci:

RNDr. Karel Pecl
Akce Acrocephalus, historie kroužkování v jižních Čechách

prof. RNDr. Karel Šťastný, CSc. & prof. RNDr. Vladimír Bejček, CSc.
Výsledky mapování hnízdního rozšíření a početnosti ptáků v ČR v letech 2014-2017

prof. Mgr. Miroslav Šálek, Dr. 
Historie výzkumu a perspektivy ochrany nejen jihočeských čejek

Finální program bude připraven na základě přihlášených příspěvků po ukončení registrace.

Lokace a Ubytování:

Šestá jihočeská ornitologická konference se uskuteční v prostorách Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Branišovská ulice). Jedná se o velmi dobře dostupnou lokalitu s prostornými přednáškovými sály a předsálím stejně jako s řadou míst k parkování a ubytování v blízkém okolí. Ubytování si každý účastník zařizuje sám, níže uvádíme některé vhodné možnosti se vzdáleností od Jihočeské univerzity.

Kolej K5

  • cca 2 km (přibližná cena 265 Kč/noc) tel.: 381 102 150

Pedagog

  • cca 500 m (přibližné ceny 350-950 Kč/noc)

Penzion 4 Dvory

  • cca 900 m (přibližné ceny 445-740 Kč/noc)

Ubytovna U Nádraží

  • cca 3 km, sice dále, avšak příznivé ceny a velká kapacita (přibližné ceny 270-440 Kč/noc)

Workshop:

Mapování a monitoring ptáků s využitím akustických záznamníků: od výběru vybavení po vyhodnocení získaných výsledků.

Akustický monitoring je poměrně nová, velice efektivní a stále oblíbenější metoda průzkumu rozšíření a početnosti ptáků a dalších živočichů. Jejím základem je (celonoční, popř. i denní) nahrávání pomocí automatických záznamníků (diktafonů) s následným (poloautomatickým) vyhodnocením přítomnosti a popř. i početnosti všech, nebo vybraných druhů ptáků v počítačových programech. Tato metoda je v současnosti využívána hlavně k monitoringu sov a dalších nočních druhů, ale i kompletních seznamů druhů v rámci regionálních mapovacích projektů organizovaných některými pobočkami ČSO a místními skupinami, i v rámci projektů AOPK ČR. V průběhu workshopu se dozvíte vše od nákupu vybavení, práce v terénu, přes vyhodnocení pomocí speciálně vyvinutého programu využívaného v rámci většiny projektů v ČR, až po zápis a zpracování dat a další pokročilejší metody využití této metody. Součástí workshopu, nebo následné sekce přednášek bude představení dosavadních výsledků mapování a monitoringu touto metodou, například mapování sluky lesní a dalších nočních druhů v NP, CHKO a PO v roce 2018, výsledky dlouhodobého monitoringu sov, využití při regionálním mapování ptáků, výzkumu jejich hlasové aktivity i individuálního rozpoznávání jedinců.

Exkurze:

Na neděli 29. 9. 2019 plánujeme půldenní či celodenní exkurzi do Ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a okolí, ornitologické perly na jihu Čech - jediné pravidelné hnízdiště břehoušů černoocasých (Limosa limosa), kolpíků bílých (Platalea leucorodia) a volavek stříbřitých (Egretta garzetta) v celé ČR. Během exkurze navštívíme nejatraktivnější místa podle aktuální situace. Exkurze proběhne na vrcholu podzimní migrace, takže se dá očekávat řada zajímavostí. Podrobnosti o exkurzi budou zájemcům upřesněny po ukončení registrace podle délky exkurze a počtu nahlášených účastníků.

Dramatická podzimní atmosféra u rybníka Dehtář, foto: Vojtěch Kubelka.
Dramatická podzimní atmosféra u rybníka Dehtář, foto: Vojtěch Kubelka.

Těšíme se na setkání na Šesté jihočeské ornitologické konferenci.

Konferenční výbor