Skupina pro límcování a výzkum husy velké


Koordinátoři:

Michal Podhrázský

Pavel Albert

Lukáš Hamáček


V Jižních Čechách proběhlo první límcování hus velkých v roce 1980, od té doby s přestávkami běží do dnes. Úkolem husího týmu je celoroční monitoring hus v Jižních Čechách. O zvýšení kroužkovacího úsilí, obnovení límcování a výzkumu hus v jižních Čechách po roce 2008 se významně zasloužil Jaroslav Závora, který následně několik let vedl "husí skupinu" a shromažďoval získané odečty. Členové husího týmu podnikají cesty za husami po celé ČR a do zahraničí. Hlavním úkolem je vyhledávání lokalit vhodných k odchytu hus velkých a jejich límcování, kde patří i velký dík našim spolupracovníkům v Blatné (Petr Pavlík) a na Táborsku (Michael Strnad, Jan Fišer). Dále po celý rok probíhá intenzivní odečítání límců, zpracovávání odečtů a následné uložení do husí databáze.

Pokyny pro vkládání Česká republika má límce červené. Na límci je kód skládající se z jednoho písmene a dvoučíslí. Uvádějte, prosím, celou kombinaci (barva límce, písmeno, dvoumístné číslo). Aby mohly být odečtené límce zpracovány, potřebujeme je na Birds.cz nalézt, je tedy třeba označit při zadávání pozorování kolonku kroužek a do poznámek zapsat kód odečteného límce. Bez tohoto označení jsou odečty nalezeny jen náhodně. Do kolonky počet se píše celkový počet hus na lokalitě, ne počet límců.

Odečtené límce lze hlásit i na email: Albert.P@seznam.cz. Vedle toho je velice vhodné nahlásit informaci o límcích i Kroužkovací stanici Národního muzea, a to buď prostřednictvím databáze RINGs (pro kroužkovatele), nebo dle návodu uvedeného zde (pro ostatní mimo kroužkovatelů).


Související články: