Archiv článků

V roce 2022 uplynulo 150 let od narození MUDr. Jana Píchy, očního lékaře, amatérského ornitologa a preparátora. Narodil se v roce 1872 (přesné datum není známo) v Českých Budějovicích a tamtéž zemřel 5. 1. 1930. Po studiích na českobudějovickém Jirsíkově gymnáziu vystudoval lékařství v Praze. Několik let strávil na pražské oční klinice a od roku...

Členská schůze JOK se uskuteční 25. března 2023 v přednáškovém sále Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Členové obdrží pozvánku v dostatečném předstihu.

Po celý měsíc listopad, až do 5. prosince, je v Jihočeskému muzeu instalován exponát měsíce na téma "Chaluhy - nehnízdící hosté ze severu". Ze čtyřech druhů chaluh obývajících severní polokouli jsou vystaveny preparáty třech druhů: chaluhy pomořanské (Stercorarius pomarinus), ch. příživné (S. parasiticus) a ch. malé (S. longicaudus). Až na jeden...

Ptáci jsou atraktivní a lidmi oblíbenou skupinou živočichů. V důsledku civilizačního tlaku na přírodu jsou stejně jako ostatní živočichové i skupinou v mnoha směrech ohroženou. Ornitologové a ochránci přírody se snaží popularitu ptáků u veřejnosti využít k jejich ochraně, ale právě prostřednictvím obliby ptáků i k ochraně přírodního prostředí....

Dne 2. září 2022 uplynulo 70 let od smrti pedagoga, filologa a entomologa Leontina Bati. Leontin Baťa se narodil 16. listopadu 1885 v Moravanech u Pardubic, zemřel 2. září 1952 v Českých Budějovicích. Po studiích na Filozofické fakultě UK v Praze (obor francouzština a němčina) krátce učil na gymnáziu v Příbrami a poté až do odchodu do penze na...

První část mých vzpomínání na kroužkování ptáků na hnízdech se týkala stromových hnízd. Tato druhá část bude o kroužkování hnízd na komínech. Ale ještě jsem si vzpomněl na jeden stromový zážitek. Ten je spojen s naším běžným dravcem, kání lesní. Hnízdí nejčastěji v menších lesících v blízkosti polí. Právě na nich totiž hledá svou potravu -...

Na začátku lidského života je několik odlišných fází vývoje. První bych nazval Ležák, druhé Lezec a třetí Chodec. V dospělosti díky, civilizačním výdobytkům přibyly ještě dvě fáze - Sedák (u počítače) a Jezdec (díky přehršli různých dopravních prostředků). Po překonání dvou prvotních fází jsem se úspěšně stal Chodcem. Ale i když mé chození bylo...